آزمون-دانش آموز

تعرفه ها برای دانش آموزان

بالگرد متوسطه٢

١٤٥،٠٠٠
١٤٥،٠٠٠
 • دانش آموز
 • ✔️
 • ٥٠
 • ٢٠٠
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٢٥٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ١٠٠٠
 • درس مبحث
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

بالگرد متوسطه ١

١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
 • دانش آموز
 • ✔️
 • ٥٠
 • ١٠٠
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٢٥٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٣٠٠
 • درس مبحث
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

کایت

١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠
 • دانش آموز
 • محدود
 • محدود
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

بسته

قیمت/تومان
قیمت/تومان
 • مناسب
 • مشاهده بانک سوال
 • ظرفیت تعداد مجموعه سوالها در میزکار
 • سقف تعداد سوال ها در هر مجموعه سوال
 • تعداد استفاده همزمان
 • ساخت آزمون جامع
 • مشاهده نامحدود پاسخ سوالات
 • ضمانت برگشت پول تا ٣ روز و پرینت زیر ٢٠ تا
 • چاپ لوگوی اختصاصی
 • آزمون آنلاین از خود
 • تعداد آزمون آنلاین از خود
 • برگزاری تمرین یا آزمون آنلاین گروهی
 • تعداد آزمون آنلاین گروهی
 • ساخت آزمون هوشمند
 • شرکت در آزمون های آنلاین
 • کارنامه
 • سقف تعداد چاپ سوالات غیر تکراری
 • تنظیمات سربرگ شامل
 • اعتبار طرح از زمان خرید
 • دسترسی به