نفر برتر مجموع آزمون های عمومی و اختصاصی کنکوریتو شماره 4 اول مرداد 99

🥇رشته ریاضی :

محمد محمدبیگی

🥇رشتۀ تجربی:

محمدصدرا سمیع‌آذر

🎊🎉🎊🎉 با آرزوی موفقیت برای این عزیزان و امید به حضور و کسب رتبه برتر توسط تک تک کاربران ارجمند در آزمون‌های آینده

نفرات برتر کنکوریتو شماره 4 دروس اختصاصی تجربی

📕میانگین دروس اختصاصی :

💪🏆🥇محمدصدرا سمیع‌آذر 78.16%

🥈سهیل یوم‌گر 76.2%
🥉محمدمتین محمودی اصل 75.64%

📗زمین‌شناسی : استاد رضا ملکان
🥇سهیل یوم‌گر 86.68%
🥈نیلوفر جواد 60%
🥉نیلوفر قربانی 51.67%

📗ریاضی : استاد علی ناری‌ابیانه
🥇محمد پناهی 65.56%
🥈محمدصدرا سمیع‌آذر 91.11%
🥉نیاوفر قربانی 87.78%

📗زیست شناسی: دکتر علیرضا اکبرپور
🥇سهیل یوم‌گر 84%
🥈سحرناز محمدنژاد 78.67%
🥉امیررضا خلخالی 76.67%

📘فیزیک تجربی :استاد فرزاد نامی
🥇محمدصدرا سمیع‌آذر 86.67%
🥈سحرناز محمدنژاد 80%
🥉سهیل یوم‌گر 77.78%

📙شیمی : (انتخاب) استاد محمد وحیدی
🥇محمدصدرا سمیع‌آذر 80.95%
🥈محمد پناهی 74.29%
🥉نیلوفر قربانی 73.33%

نفرات برتر کنکوریتو شماره 4 دروس اختصاصی ریاضی

📕میانگین نفرات برتر :

💪🏆🥇محمد محمدبیگی 95.38%

🥈پارسا علی‌اصغربقا 83.91%
🥉علی کریمی 83.77%

📗ریاضیات :
(حسابان و ریاضی پایه) استادعلی ناری‌ابیانه
(هندسه) استاد فرزاد زمانی نژاد
(گسسته و آمار و احتمال) استادنرگس کارگر

🥇محمد محمدبیگی 97.53%
🥈علی کریمی 83.33%
🥉پارسا علی‌اصغربقا 80.86%

📗فیزیک : استاد فرزاد نامی

🥇محمد محدبیگی 97.04%
🥈امیرعلی وحیدی 94.07%
🥉علی کریمی 92.52%

📘شیمی : استاد محمد وحیدی

🥇محمد محدبیگی 88.57%
🥈پارسا علی‌اصغربقا 78.1%
🥉مبین خطیب 74.29%

نفرات برتر کنکوریتو شماره 4 دروس عمومی

📕میانگین دروس عمومی :

💪🏆🥇محمدصدرا سمیع‌آذر 87.88%

🥈محمد محمدبیگی 83.51%
🥉امیرحسین سلیمانی 73.03%

📗فارسی : استاد محسن اصغری
🥇محمدصدرا سمیع‌آذر 89.33%
🥈سیدعلیرضا میرکاظمی 69.33%
🥉امیرعلی وحیدی 68%

📗عربی : استاد محمدحسین سرخوش
🥇محمدصدرا سمیع‌آذر-امیرحسین سلیمانی 100%
🥈محمد محمدبیگی-محمدمتین محمودی‌اصل-محمد پناهی-مریم ایزانلو- 94.67%

📘دین و زندگی : استاد ابوالفضل احدزاده
🥇سهیل یوم‌گر 94.67%
🥈سحرناز محمدنژاد 90.67%
🥉محمد محمدبیگی 89.33%

📙زبان انگلیسی: استاد علی شکوهی
🥇امیرحسین سلیمانی 100%
🥈رومینا حسین‌خانی 96%
🥉محمدصدرا سمیع‌آذر-حدیث رزم‌آرا 94.67%