💪🏆🥇نفر برتر مجموع آزمون های عمومی و اختصاصی کنکوریتو شماره 6 – هشتم مرداد 99

🥇رشته ریاضی :
محمد محمدبیگی

🥇رشتۀ تجربی:
علی کرم‌پور

🎊🎉🎊🎉 با آرزوی موفقیت برای این عزیزان و امید به حضور و کسب رتبه برتر توسط تک تک کاربران ارجمند در آزمون‌های آینده

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 6 دروس اختصاصی ریاضی

📕میانگین نفرات برتر :

💪🏆🥇محمد محمدبیگی 93.42%

🥈رامتین میرزامحمدخوشنویس 90.75%
🥉سپهر کاظمی 87.27%

📗ریاضیات :
(حسابان و ریاضی پایه) استادعلی ناری‌ابیانه
(هندسه) استاد فرزاد زمانی نژاد
(گسسته و آمار و احتمال) استادنرگس کارگر

🥇محمد محمدبیگی 97.58%
🥈سپهر کاظمی 91.52%
🥉رامتین میرزامحمد خوشنویس 88.48%

📗فیزیک : استاد فرزاد نامی

🥇رامتین میرزامحمد خوشنویس 97.87%
🥈محمد محمدبیگی 95.56%
🥉امیرعلی وحیدی 90.37%

📘شیمی : استاد محمد وحیدی

🥇آراد ملکی 88.57%
🥈رامتین میرزامحمد خوشنویس-امیرعلی وحیدی 84.76%
🥉محمد محمدبیگی 81.9%

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 6 دروس اختصاصی تجربی

📕میانگین دروس اختصاصی :

💪🏆🥇امیرمسعود صفری 91.43%

🥈علی کرم‌پور 89.91%
🥉فاطمه میربقایی 88.82%

📗زمین‌شناسی : استاد رضا ملکان
🥇امیرمسعود صفری 88.33%
🥈نیلوفر قربانی 83.33%
🥉فاطمه میربقایی 78.33%

📗ریاضی : استاد علی ناری‌ابیانه
🥇امیرمسعود صفری-دانا شرقی 96.67%
🥈محمدصدرا سمیع‌آذر 95.56%
🥉فاطمه میربقایی 92.22%

📗زیست شناسی: دکتر علیرضا اکبرپور
🥇علی کرم‌پور-محمد پناهی 87.33%
🥈امیرمسعود صفری 85.33%
🥉دانا شرقی 84%

📘فیزیک تجربی :استاد فرزاد نامی
🥇امیرمسعود صفری 95.56%
🥈فاطمه میربقایی 86.67%
🥉سورنا محمدهاشم 84.44%

📙شیمی : (انتخاب) استاد محمد وحیدی
🥇علی کرم‌پور-فاطمه میربقایی 96.19%
🥉امیرمسعود صفری 93.33%
🥉سورنا محمدهاشم 87.62%

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 6 دروس عمومی

📕میانگین دروس عمومی :

💪🏆🥇آراد ملکی 89.82%

🥈محمد محمدبیگی 85.33%
🥉علی کرم‌پور 86.79%

📗فارسی : استاد محسن اصغری
🥇محمدامین زادمکوند 100%
🥈آراد ملکی 94.67%
🥉فاطمه میربقایی 92%

📗عربی : استاد محمدحسین سرخوش
🥇فاطمه میربقایی 94.67%
🥈امیراحمد کرامتی 89.33%
🥉محمدمتین محمودی‌اصل 85.33%

📘دین و زندگی : استاد ابوالفضل احدزاده
🥇سورنا محمدهاشم 90.67%
🥈محمدمتین محمودی‌اصل-محمدحسین رئیسی-پارسا عاصمی‌نیا-دانیال سمیعی‌نیا 89.33%

📙زبان انگلیسی: استاد علی شکوهی
🥇آراد ملکی-مبین آقابابایی-محمد محمدبیگی 100%
🥉مهدی نوری-محراب مطهری-کسری پهلوانی-پارسا عاصمی‌نیا 94.67%