💪🏆🥇نفر برتر مجموع آزمون های عمومی و اختصاصی کنکوریتو شماره 7 – دوازده مرداد 99

🥇رشته ریاضی :
آراد ملکی

🎊🎉🎊🎉 با آرزوی موفقیت برای این عزیزان و امید به حضور و کسب رتبه برتر توسط تک تک کاربران ارجمند در آزمون‌های آینده

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 7 دروس اختصاصی ریاضی

📕میانگین نفرات برتر :

💪🏆🥇آراد ملکی 90.1%

🥈رامتین میرزامحمدخوشنویس 87.16%
🥉سپهر کاظمی 84.59%

📗ریاضیات :
(حسابان و ریاضی پایه) استادعلی ناری‌ابیانه
(هندسه) استاد فرزاد زمانی نژاد
(گسسته و آمار و احتمال) استادنرگس کارگر

🥇رامتین میرزامحمدخوشنویس 91.52%
🥈امیرعلی وحیدی 89%
🥉آراد ملکی 87.88%

📗فیزیک : استاد فرزاد نامی

🥇آراد ملکی-سپهر کاظمی 94.07%
🥈پارسا علی‌اصغربقا-مهدی عبدالله زاده 88.89%
🥉یاسمین طبیبی 86.67%

📘شیمی : استاد محمد وحیدی

🥇آراد ملکی 88.57%
🥈نیلوفر قربانی 85.71%
🥉رامتین میرزامحمدخوشنویس 84.76%

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 7 دروس عمومی

📕میانگین دروس عمومی :

💪🏆🥇آراد ملکی 92%

🥈پارسا علی‌اصغربقا 86.33%
🥉محمدپناهی 85.67%

📗فارسی : استاد محسن اصغری
🥇رامتین میرزامحمدخوشنویس 100%
🥈آراد ملکی-سینا یارمحمدی 94.67%
🥉نگار کارگر-مبین آقا بابایی 90.67%

📗عربی : استاد محمدحسین سرخوش
🥇علی‌ کرم‌پور 89.33%
🥈آراد ملکی 84%
🥉نگار کارگر 81.33%

📘دین و زندگی : استاد ابوالفضل احدزاده
🥇آراد ملکی 100%
🥈پارسا علی‌اصغربقا 94.67%
🥉حدیث رزم‌آرا 84%

📙زبان انگلیسی: استاد علی شکوهی
🥇محمد پناهی 100%
🥈یاسمین طیبی 94.67%
🥉مانا صراحی 92%