💪🏆🥇نفر برتر مجموع آزمون های عمومی و اختصاصی کنکوریتو شماره 5 – پنجم مرداد 99

🥇رشته ریاضی :
محمد محمدبیگی

🥇رشتۀ تجربی:
امیراحمد کرامتی

🎊🎉🎊🎉 با آرزوی موفقیت برای این عزیزان و امید به حضور و کسب رتبه برتر توسط تک تک کاربران ارجمند در آزمون‌های آینده

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 5 دروس اختصاصی ریاضی

📕میانگین نفرات برتر :

💪🏆🥇محمد محمدبیگی 95.3%

🥈آراد ملکی 91.17%
🥉سپهر کاظمی 90.05%

📗ریاضیات :
(حسابان و ریاضی پایه) استادعلی ناری‌ابیانه
(هندسه) استاد فرزاد زمانی نژاد
(گسسته و آمار و احتمال) استادنرگس کارگر

🥇محمد محمدبیگی 95.15%
🥈سپهر کاظمی-رامتین میرزامحمد خوشنویس 93.33%
🥉محمدامین زادمکوند 90.91%

📗فیزیک : استاد فرزاد نامی

🥇محمد محدبیگی 100%
🥈آراد ملکی 94.07%
🥉علی خسروزاده 92.52%

📘شیمی : استاد محمد وحیدی

🥇علی خسروزاده 93.33%
🥈محمد محمدبیگی-آراد ملکی 88.57%
🥉سپهر کاظمی 81.9%

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 5 دروس اختصاصی تجربی

📕میانگین دروس اختصاصی :

💪🏆🥇امیرمسعود صفری 95.88%

🥈محمد پناهی 88.12%
🥉امیراحمد کرامتی 83.45%

📗زمین‌شناسی : استاد رضا ملکان
🥇امیرمسعود صفری 95%
🥈نیلوفر قربانی 65%
🥉امیراحمد کرامتی 40%

📗ریاضی : استاد علی ناری‌ابیانه
🥇امیرمسعود صفری 100%
🥈محمدصدرا سمیع‌آذر 95.56%
🥉سورنا محمدهاشم 90%

📗زیست شناسی: دکتر علیرضا اکبرپور
🥇امیرمسعود صفری 95.33%
🥈امیراحمد کرامتی 89.33%
🥉محمد پناهی 84%

📘فیزیک تجربی :استاد فرزاد نامی
🥇امیرمسعود صفری 96.67%
🥈محمد پناهی 91.11%
🥉محمدمتین محمودی اصل 87.78%

📙شیمی : (انتخاب) استاد محمد وحیدی
🥇محمد پناهی-امیرمسعود صفری 80.95%
🥉علی حسینی-علی کرم‌پور-دانا شرقی 73.33%

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 5 دروس عمومی

📕میانگین دروس عمومی :

💪🏆🥇محمدصدرا سمیع‌آذر 89.23%

🥈امیراحمد کرامتی 88.33%
🥉علی کرم‌پور 86.79%

📗فارسی : استاد محسن اصغری
🥇امیراحمد کرامتی 85.33%
🥈مبین شهیدی 84%
🥉علی کرم‌پور 81.33%

📗عربی : استاد محمدحسین سرخوش
🥇محمدصدرا سمیع‌آذر-محمدمتین محمودی اصل-محمد پناهی-صبا ثمانی-امیرحسین سلیمانی-آراد ملکی-محمد محمدبیگی 100%

📘دین و زندگی : استاد ابوالفضل احدزاده
🥇محمدمتین محمودی اصل 100%
🥈محمدصدرا سمیع‌آذر-پارسا عاصمی نیا-امیراحمد کرامتی 94.67%

📙زبان انگلیسی: استاد علی شکوهی
🥇علی کرم‌پور-صبا ثمانی-پارسا عاصمی نیا-امیرحسین خیرش 100%