انتشار رایگان اولین کتاب الکترونیکی ePUB3 چندرسانه ای و تعاملی مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در مجموعه “تعامل پروکاریوت ها با ماشین اپی ژنوم میزبان” انواع مکانیسم های اپی ژنتیکی القاء شده در انسان توسط پروکاریوت ها در دو حالت سلامت و بیماری ارائه شده است; از ویژگی های مجموعه فوق، سادگی نگارش و ارائه به شکل تعاملی جهت گروه‌های هدف در دو بخش علوم پایه و بالینی است. پژوهشگران تهیه کننده با استفاده از مثال های ویدیویی و با بیانی ساده در کنار تصاویر به بیان نکات مهم و اساسی این ارتباط و مثال های کاربردی موضوع پرداخته اند. امید است این محتوای علمی نوین که با همکاری شرکت مهندسی فرآیدا تولید شده است سر آغاز ارتقای هر چند اندک در دانش علوم پزشکی، بیولوژی و علوم وابسته به عنوان مدلی موفق باشد.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید به صفحه کتاب رفته و پس از ثبت نام، کتاب را به شکل رایگان دریافت و مطالعه نمایید.

 دریافت رایگان تعامل پروکاریوت ها با تغییرات اپی ژنتیکی در میزبان

رفرنس

 

 

 

به آسانی امروز بیاموز

پست الکترونیک: info@lernito.com

https://www.instagram.com/insta.lernito/?hl=en

https://t.me/lernitosupporthttps://twitter.com/Lernito3https://www.facebook.com/lernito.faridea.75https://www.linkedin.com/in/lernito-faridea-2b75b319a?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BGu97xN%2FuRZqZ3NqWEiYEXw%3D%3Dhttps://lernito.tumblr.com/https://www.aparat.com/lernito

#لرنیتو، #به_آسانی_امروز_بیاموز، #لرنیتو_راه_حل_جامع_یادگیری_آنلاین، #مولفین_برتر_ایرانی، #آموزش_هوشمند، #یادگیری_آسان، #سوالات_طبقه_بندی_شده، #دانلود_سوال، #لرنیتو_بهترین_بانک_آزمون، #لرنیتو_آزمون_ساز_برتر، #لرنیتو_جهش_آموزش_آنلاین، #کتاب_درسی، #تست، #آزمون_ساز، #آزمون_آنلاین، #آزمون_هوشمند، #بانک_آزمون، #ویدیوی_آموزشی، #آزمون_ساز، #بانک_آزمون، #بانک_سوال، #اساتید_برتر_ایرانی، #مدارس_برتر_ایران، #ایرانی، #کتاب_درسی، #آزمون_آزمایشی، #متوسطه_دوم، #آزمون_آنلاین، #مطالعه، #یادگیری، #دانش_آموز