تازه های لرنیتو

قابل توجه کلیه دانش آموزان عزیز
با توجه به تعطیلی مدارس و لزوم داشتن برنامه مطالعاتی و تمرینی ویژه این ایام ، برنامه روزانه درسی لرنیتو ایجاد شده است.

فراآزمون

برنامه جامع مطالعاتی
برنامه مطالعاتی ویژه رشته ریاضی
برنامه مطالعاتی ویژه رشته تجربی