راهنمای خرید

پس از ثبت نام رایگان در لرنیتو، با انجام مراحل زیر می توانید طرح مورد نیازتان را خرید کنید و یا طرح موجود را به طرح بالاتر ارتقا دهید.
١. ورود به لرنیتو
٢. کلیک روی خانه
٣. کلیک روی آیکون آزمایشی یا شروع (سمت راست بالا)
٤. کلیک روی گزینه دانش آموز، معلم و یا مدرسه
٥. انتخاب متوسطه دوم یا اول بر اساس نیاز
٦. انتخاب بانک، وارد کردن شماره ملی، تایید و ادامه پرداخت

٧. وارد کردن اطلاعات کارت بانکی و پرداخت نهایی