لرنیتو ویدیو(ریز درس)

از جمله مزایای استفاده از لرنیتو ویدئو تقویت یادگیری مستقل و افزایش انگیزه یادگیری در دانش آموزان است.

فیلم آموزشی (ریزدرس) نوعی مدرن از منابع آموزشی به شمار می رود، فیلم های مبتنی بر تفکر نقاد لرنیتو جهت استفاده در چرخه  آموزشی طراحی شده است و در حال حاضر منطبق بر آخرین فن‌آوری تدریس که در آکادمی خان (Khan Academy) تجربه شده است اقدام به تولید بیش از 3500 ویدئو آموزشی در مقطع متوسطه 2 در تمامی رشته های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی نموده است. و همچنین با همکاری مجموعه وزین منیاز ( که از بهترین اساتید مدارس تیزهوشان و مجموعه های آموزشی برتر کشور بهره می برند ) اقدام به تولید بیش از 5000 ویدیوی آموزشی در مقطع متوسط 2 در رشته های علوم تجربی ، ریاضی و انسانی نموده است. بزودی سری ویدئوهای متوسطه 1 نیز ارائه خواهد شد.

تصاویر متحرک دارای چندین کاربرد برای همه فراگیران دانش است و جنبه های مختلفی را تحت پوشش قرار می‌دهد. برای مثال فیلم های آموزشی جنبه سرگرم کننده نیز دارد و تفکر خلاق را تقویت می کند. آموزش در فضای مجازی با استفاده از فیلم آموزشی به سهولت اتفاق می افتد. فیلم های آموزشی به عنوان منبعی ارزشمند برای مدرسین و فراگیران به شمار می‌رود و می توان از آن ها در مدارس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای تدریس رشته‌های مختلف آموزشی استفاده نمود.

مهمترین ویژگی لرنیتو ریزدرس به شرح زیر است:

– دروس آن کوتاه و نغز است حدود 10 تا 15 دقیقه

– با یاری سیستم توصیه‌گر لرنیتو به کتاب‌ها و آزمون‌های لرنیتو به صورت دو طرفه متصل است.

– بعد از دیدن هر ویدئو امکان ارزیابی دانش‌آموزان با یک فراآزمون وجود دارد.

– قبل از برگزاری هر آزمون معلم می‌تواند ویدئوهای مرتبط با آن آزمون را به دانش‌آموزان معرفی نماید.

– پس از برگزاری هر آزمون اگر دانش‌آموز مبحثی را متوجه نشده باشد ویدئو مرتبط با آن موضوع را به او توصیه می‌کند.

– در انتها یا ابتدای هر فصل کتاب لرنیتویی می‌توان ویدئو مرتبط با تدریس آن فصل را برای دانش‌آموز نمایش داد.