نفر برتر مجموع آزمون های عمومی و اختصاصی 7 و 8 اسفند لرنیتو و برنده یک اکانت بالگرد یکساله به مبلغ 145000 تومان

تجربی لرنیتو

  1. امیر منتظری

ریاضی لرنیتو

  1. محمد محمدبیگی