تجربی لرنیتو

  1. خانم سحر زرافشان از دبیرستان فرزانگان شهر گرگان

ریاضی لرنیتو

  1. عرفان جبلی از دبیرستان علامه حلی ۱ تهران