تجربی لرنیتو

  1. خانم سحر زرافشان 89.77% ( دبیرستان فرزانگان شهر گرگان)

ریاضی لرنیتو

  1. سیدمحمد محسنی زنوزی 89.83% (دبیرستان علامه حلی تهران)