راهکار لرنیتو برای کاربران آی او اس

برای پشتیبانی از کاربرانی که از ابزارهای برند Apple استفاده می کنند، لرنیتو از تکنولوژی PWA استفاده می کند

کاربر بعد از اولین Laod سرویس در مرورگرهای این ابزار با پیام Add to home screen مواجه می شود

کاربر می تواند لرنیتو را به صفحه اصلی خود اضافه و در مراجعات بعدی از آن استفاده کند.

صفحه نرم افزار لرنیتو