یلدای امسال تبلت جایزه می دهیم.

با امتیاز بیشتر شانس برنده شدن تان را بالا ببرید.

یک هفته فرصت دارید، از پنج شنبه 30 آذر تا جمعه 8 دی

ثبت نام ۱ : ۱ امتیاز

خرید بسته ۲ بالگرد: ۵ امتیاز

خرید بسته جت: ۱۰ امتیاز

دعوت از هر دوست: ۱ امتیاز