آزمون آنلاین ساعت 18 روز پنجشنبه 28 فروردین 99 رشته‌های ریاضی و تجربی

جهت شرکت در آزمون دروس اختصاصی رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.(لینک آزمون، یکروز پیش از شروع آزمون فعال میشود )

جهت شرکت در آزمون دروس اختصاصی رشته تجربی اینجا کلیک کنید.(لینک آزمون، یکروز پیش از شروع آزمون فعال میشود )