کتاب‌سنتی‌به‌سبک‌دنیای‌مدرنکتاب‌های‌شخصی‌شماکتابخانه‌هوشمند‌همراه

لرنیتو کتاب

کتاب‌، یکی از مهمترین ابزار‌ها در فرآیند یادگیری است که هم به عنوان مرجع و هم به عنوان راهنمای آموزشی در ساختار آموزش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا، غنی‌سازی مفاهیم با استفاده از تکنولوژی روز می‌تواند نقش شایانی در این راستا، ایفا نماید

همه کتاب های خود را هر لحظه در کنار خود داشته باشید

لرنیتو کتاب با در اختیار قرار دادن کتابخانه شخصی شما این قابلیت را به شما می دهد تا تمامی کتاب های الکترونیکی خود را هر لحظه کنار خودتان داشته باشید تا بتوانید به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشید

رایگان کتاب دانلود کن

کتاب هوشمند خود را شخصی سازی کنید

لرنیتو کتاب به شما این امکان را می دهد تا بتوانید کتاب های خودتان را شخصی سازی کنید هم تنظیمات پایه مانند فونت کتاب ، اندازه متون ، تنظیمات نمایشی صفحه هم چنین شخصی سازی محتوا همچون نکته برداری و یادداشت نویسی و جستجو در متن کتاب را در اختیار داشته باشید

لذت تعامل با کتاب را بچشید

وجه تمایز کتاب های لرنیتو کتاب تعاملی بودن آن ها است. در لرنیتو کتاب همه سبک های محتوا از جمله صوت و تصویر و ویدئو با کمک ابزار های تعاملی که شما را با محتوای کتاب الکترونیکی درگیر خواهد نمود دست در دست یکدیگر می دهند تا لذت یادگیری مدرن را تجربه کنید

همه کتاب های خود را هر لحظه در کنار خود داشته باشید

لرنیتو کتاب با در اختیار قرار دادن کتابخانه شخصی شما این قابلیت را به شما می دهد تا تمامی کتاب های الکترونیکی خود را هر لحظه کنار خودتان داشته باشید تا بتوانید به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشید

رایگان کتاب دانلود کن

کتاب هوشمند خود را شخصی سازی کنید

لرنیتو کتاب به شما این امکان را می دهد تا بتوانید کتاب های خودتان را شخصی سازی کنید هم تنظیمات پایه مانند فونت کتاب ، اندازه متون ، تنظیمات نمایشی صفحه هم چنین شخصی سازی محتوا همچون نکته برداری و یادداشت نویسی و جستجو در متن کتاب را در اختیار داشته باشید

لذت تعامل با کتاب را بچشید

وجه تمایز کتاب های لرنیتو کتاب تعاملی بودن آن ها است. در لرنیتو کتاب همه سبک های محتوا از جمله صوت و تصویر و ویدئو با کمک ابزار های تعاملی که شما را با محتوای کتاب الکترونیکی درگیر خواهد نمود دست در دست یکدیگر می دهند تا لذت یادگیری مدرن را تجربه کنید

ورود به لرنیتو
پشتیبانی
سلام اگر سوالی دارید در خدمت شما هستیم ...
پشتیبانی