به‌آسانی‌پاسخ‌بدهنتیجه‌رو‌تحلیل‌کنهوشمندانه‌بیاموز

لرنیتو آزمون

لرنیتو ابزاری مبتنی بر سنجش یادگیری می‌باشد و اینکه آزمون یکی از مهم‌ترین روش های سنجش یادگیری در فرآیند آموزشی است ،لرنیتو ابزاری قدرتمند و منعطف به منظور برگزاری انواع آزمون فراهم نموده است.

خودآزمایی سریع

اگر به دنبال تمرین بیشتر هستید فقط کافیست مبحث مورد نظر خود را انتخاب کنید و بدون هیچ تشریفات اضافه ای شروع به زدن تست کنید و نگران پاسخ هایتان نباشید چون همزمان که پاسخ درست را می بینید ، پاسخ شما در لرنیتو برای مرور های بعدی ثبت خواهد شد.

آزمون بساز

ساخت آزمون

ساخت آزمون هوشمند

با استفاده از ابزار هوشمند ساخت آزمون لرنیتو تنها کافیست مباحث آزمون را از درخت دانش انتخاب نمایید، نوع سوالات، تعداد و درجه سختی آن ها را تعیین کنید تا لرنیتو به صورت هوشمند سوالات مربوطه را از بانک سوالات موجود انتخاب نموده و در اختیارتان بگذارد.

ساخت آزمون

ساخت آزمون دستی

با استفاده از موتور جستجوی لرنیتو و هم چنین فیلتر های متفاوت از جمله مبحث، درجه سختی، منابع و نوع سوال به تعداد قابل توجهی از سوالات در آن بخش دسترسی داشته دارید و به صورت دستی میتوانید سوالات مد نظر خود را انتخاب نموده و در مجموعه سوال مدنظرتان قرار دهید.

برگزاری آزمون

آزمون آنلاین و آفلاین

شما می توانید پس از انتخاب سوالات آزمون و گروه یا گروه های مدنظر به منظور برگزاری آزمون به راحتی آزمون آنلاین و آفلاین برگزار کنید و داوطلبین شما نیز میتوانند به صورت آنلاین یا بر روی پاسخبرگ به سوالات مطروحه توسط شما پاسخ دهند و پاسخ های ایشان بلافاصله برای برگزار کننده آزمون ارسال خواهد شد. در این روش شما می توانید زمان دقیق برگزاری آزمون شامل تاریخ و ساعت شروع و پایان آن را به صورت دقیق معین نموده و داوطلبان فقط در حدفاصل زمان شروع و پایان معین شده می توانند به سوالات آزمون پاسخ خواهند داد.

برگزاری آزمون

فرا آزمون

در فرا آزمون شما میتوانید با تنظیم مواردی همچون اختیار در امکان تلاش مجدد در یک آزمون، تعیین مدت زمان آزمون و هم چنین اختیار در محدود سازی زمان شروع آزمون، سبک جدیدی از آزمون آنلاین را تجربه کنید. فراآزمون پس از معین شدن تنظیمات، آزمون شما را تبدیل به یک لینک می نماید تا بتوانید آن را با مخاطبان آن آزمون به صورت های مختلف به اشتراک بگذارید و داوطلبان تنها با کلیک بر روی لینک مورد نظر می توانند تجربه یک آزمون کاملا آنلاین را با هر دستگاهی که امکان اتصال به اینترنت را داشته باشد تجربه نمایند.

تحلیل آزمون

تحلیل برای برگزار کنندگان

علاوه بر کارنامه مادر و کارنامه های تفکیکی آزمون های جامع می توانید از کارنامه تحلیلی لرنیتو که شامل تحلیل سوالات آزمون در مقایسه با قدرت پاسخ گویی شرکت کنندگان و هم چنین گزارش تحلیلی پراکندگی گزینه های انتخابی توسط داوطلبان است ،نتایج قابل توجهی از وضعیت داوطلبان آزمون خود داشته باشید.

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون برای شرکت کنندگان

لرنیتو با ارائه کارنامه ای جامع شامل نمرات تفکیکی دروس مختلف و نمودار های مربوطه، گزارش تفکیکی سوال به سوال همراه با پاسخ تشریحی و در انتها ارائه پیشنهاد ریزدرس های ویدئویی مرتبط با نقاط ضعف شما در آزمون به منظور بهبود فرآیند یادگیری به صورت هوشمند همراه شما خواهد بود.

خودآزمایی سریع

اگر به دنبال تمرین بیشتر هستید فقط کافیست مبحث مورد نظر خود را انتخاب کنید و بدون هیچ تشریفات اضافه ای شروع به زدن تست کنید و نگران پاسخ هایتان نباشید چون همزمان که پاسخ درست را می بینید ، پاسخ شما در لرنیتو برای مرور های بعدی ثبت خواهد شد.

آزمون بساز

ساخت آزمون

ساخت آزمون دستی

با استفاده از موتور جستجوی لرنیتو و هم چنین فیلتر های متفاوت از جمله مبحث، درجه سختی، منابع و نوع سوال به تعداد قابل توجهی از سوالات در آن بخش دسترسی داشته دارید و به صورت دستی میتوانید سوالات مد نظر خود را انتخاب نموده و در مجموعه سوال مدنظرتان قرار دهید.

ساخت آزمون

ساخت آزمون هوشمند

با استفاده از ابزار هوشمند ساخت آزمون لرنیتو تنها کافیست مباحث آزمون را از درخت دانش انتخاب نمایید، نوع سوالات، تعداد و درجه سختی آن ها را تعیین کنید تا لرنیتو به صورت هوشمند سوالات مربوطه را از بانک سوالات موجود انتخاب نموده و در اختیارتان بگذارد.

برگزاری آزمون

آزمون آنلاین و آفلاین

شما می توانید پس از انتخاب سوالات آزمون و گروه یا گروه های مدنظر به منظور برگزاری آزمون به راحتی آزمون آنلاین و آفلاین برگزار کنید و داوطلبین شما نیز میتوانند به صورت آنلاین یا بر روی پاسخبرگ به سوالات مطروحه توسط شما پاسخ دهند و پاسخ های ایشان بلافاصله برای برگزار کننده آزمون ارسال خواهد شد. در این روش شما می توانید زمان دقیق برگزاری آزمون شامل تاریخ و ساعت شروع و پایان آن را به صورت دقیق معین نموده و داوطلبان فقط در حدفاصل زمان شروع و پایان معین شده می توانند به سوالات آزمون پاسخ خواهند داد.

برگزاری آزمون

فرا آزمون

در فرا آزمون شما میتوانید با تنظیم مواردی همچون اختیار در امکان تلاش مجدد در یک آزمون، تعیین مدت زمان آزمون و هم چنین اختیار در محدود سازی زمان شروع آزمون، سبک جدیدی از آزمون آنلاین را تجربه کنید. فراآزمون پس از معین شدن تنظیمات، آزمون شما را تبدیل به یک لینک می نماید تا بتوانید آن را با مخاطبان آن آزمون به صورت های مختلف به اشتراک بگذارید و داوطلبان تنها با کلیک بر روی لینک مورد نظر می توانند تجربه یک آزمون کاملا آنلاین را با هر دستگاهی که امکان اتصال به اینترنت را داشته باشد تجربه نمایند.

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون برای شرکت کنندگان

لرنیتو با ارائه کارنامه ای جامع شامل نمرات تفکیکی دروس مختلف و نمودار های مربوطه، گزارش تفکیکی سوال به سوال همراه با پاسخ تشریحی و در انتها ارائه پیشنهاد ریزدرس های ویدئویی مرتبط با نقاط ضعف شما در آزمون به منظور بهبود فرآیند یادگیری به صورت هوشمند همراه شما خواهد بود.

تحلیل آزمون

تحلیل برای برگزار کنندگان

علاوه بر کارنامه مادر و کارنامه های تفکیکی آزمون های جامع می توانید از کارنامه تحلیلی لرنیتو که شامل تحلیل سوالات آزمون در مقایسه با قدرت پاسخ گویی شرکت کنندگان و هم چنین گزارش تحلیلی پراکندگی گزینه های انتخابی توسط داوطلبان است ،نتایج قابل توجهی از وضعیت داوطلبان آزمون خود داشته باشید.

ورود به لرنیتو
پشتیبانی
سلام اگر سوالی دارید در خدمت شما هستیم ...
پشتیبانی