برگزاری سادۀ آزمونتحلیل دقیق نتایجآموزش و یادگیری مدرن

لرنیتو آزمون، سنجش یادگیری

آزمون، یکی از مهم‌ترین روش‌های سنجش یادگیری در فرآیند آموزش است. لرنیتو آزمون بر پایۀ همین مفهوم شکل گرفته و ابزاری قدرتمند و منعطف برای برگزاری انواع آزمون، تصحیح و تحلیل نتایج فراهم کرده است.

خودآزمایی سریع

اگر به دنبال تمرین بیشتر هستید فقط کافی‌ست مبحث مورد نظر خود را انتخاب کنید و بدون هیچ مقدمه‌ای شروع به تست زدن کنید. با انجام خودآزمایی سریع، وقتی که پاسخ درست را می‌بینید، پاسخ شما در لرنیتو برای مرورهای بعدی ثبت خواهد شد.

آزمون بساز

ساخت آزمون

ساخت آزمون به صورت هوشمند

با استفاده از ابزار هوشمند ساخت آزمون لرنیتو تنها کافی‌ست مباحث آزمون را از درخت مباحث انتخاب کرده، نوع سوالات و تعداد و درجه سختی آن‌ها را تعیین کنید تا لرنیتو به صورت هوشمند سوالات مربوطه را از بانک سوالات موجود انتخاب کند و در اختیارتان بگذارد.

ساخت آزمون

ساخت آزمون به صورت دستی

با استفاده از موتور جستجوی لرنیتو و هم چنین فیلترهای متنوعی مثل مبحث، درجه سختی، منابع و نوع سوال به تعداد قابل توجهی از سوالات در آن بخش دسترسی دارید و می‌توانید به صورت دستی سوالات مد نظر خود را انتخاب کرده و در مجموعه سوال مدنظرتان قرار دهید.

برگزاری آزمون

آزمون آنلاین و آفلاین

شما می‌توانید پس از انتخاب سوالات و گروه یا گروه‌های مدنظرتان برای برگزاری آزمون به‌راحتی آزمون آنلاین و آفلاین برگزار کنید. داوطلبین شما هم می‌توانند به صورت آنلاین یا روی پاسخ‌برگ به سوالات آزمون جواب بدهند. پاسخ‌برگ بلافاصله بعد از آزمون برای برگزارکننده ارسال خواهد شد. شما می‌توانید زمان دقیق برگزاری آزمون شامل تاریخ و ساعت شروع و پایان را به صورت دقیق تعیین کنید و داوطلبان، فقط در حدفاصل زمان شروع و پایان معین‌شده می‌توانند به سوالات آزمون پاسخ بدهند.

برگزاری آزمون

فرا آزمون

در فراآزمون شما می‌توانید با تنظیم مواردی همچون اختیار در امکان تلاش مجدد در یک آزمون، تعیین مدت زمان آزمون و هم چنین اختیار در محدود سازی زمان شروع آزمون، سبک جدیدی از آزمون آنلاین را تجربه کنید. فراآزمون پس از انجام تنظیمات، آزمون شما را تبدیل به یک لینک می‌کند تا بتوانید آن را با مخاطبان آن آزمون به صورت‌های مختلف به اشتراک بگذارید. داوطلبان تنها با کلیک بر روی لینک مورد نظر می‌توانند با هر دستگاهی که امکان اتصال به اینترنت را داشته باشد در آزمون شرکت کنند.

تحلیل آزمون

تحلیل و ارزیابی آزمون برای برگزارکنندگان

علاوه بر کارنامۀ مادر و کارنامۀ تفکیکی آزمون‌ جامع، با استفاده از کارنامۀ تحلیلی لرنیتو که شامل تحلیل سوالات آزمون در مقایسه با قدرت پاسخگویی شرکت‌کنندگان و همچنین گزارش تحلیلی پراکندگی گزینه‌های انتخابی توسط داوطلبان است، می‌توانید ارزیابی جامعی از وضعیت داوطلبان آزمون خود داشته باشید.

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون برای شرکت کنندگان

بعد از آزمون، لرنیتو با ارائه کارنامه‌ای جامع شامل نمرات تفکیکی دروس مختلف و نمودار‌های مربوط به آن، گزارش تفکیکی سوال به سوال همراه با پاسخ تشریحی و پیشنهاد ریزدرس‌های ویدئویی مرتبط با نقاط ضعف، با هدف بهبود هوشمند فرآیند یادگیری همراه شما خواهد بود تا دیگر نگران تکمیل یادگیری خود نباشید.

خودآزمایی سریع

اگر به دنبال تمرین بیشتر هستید فقط کافی‌ست مبحث مورد نظر خود را انتخاب کنید و بدون هیچ مقدمه‌ای شروع به تست زدن کنید. با انجام خودآزمایی سریع، وقتی که پاسخ درست را می‌بینید، پاسخ شما در لرنیتو برای مرورهای بعدی ثبت خواهد شد.

آزمون بساز

ساخت آزمون

ساخت آزمون به صورت دستی

با استفاده از موتور جستجوی لرنیتو و هم چنین فیلترهای متنوعی مثل مبحث، درجه سختی، منابع و نوع سوال به تعداد قابل توجهی از سوالات در آن بخش دسترسی دارید و می‌توانید به صورت دستی سوالات مد نظر خود را انتخاب کرده و در مجموعه سوال مدنظرتان قرار دهید.

ساخت آزمون

ساخت آزمون به صورت هوشمند

با استفاده از ابزار هوشمند ساخت آزمون لرنیتو تنها کافی‌ست مباحث آزمون را از درخت مباحث انتخاب کرده، نوع سوالات و تعداد و درجه سختی آن‌ها را تعیین کنید تا لرنیتو به صورت هوشمند سوالات مربوطه را از بانک سوالات موجود انتخاب کند و در اختیارتان بگذارد.

برگزاری آزمون

آزمون آنلاین و آفلاین

شما می‌توانید پس از انتخاب سوالات و گروه یا گروه‌های مدنظرتان برای برگزاری آزمون به‌راحتی آزمون آنلاین و آفلاین برگزار کنید. داوطلبین شما هم می‌توانند به صورت آنلاین یا روی پاسخ‌برگ به سوالات آزمون جواب بدهند. پاسخ‌برگ بلافاصله بعد از آزمون برای برگزارکننده ارسال خواهد شد. شما می‌توانید زمان دقیق برگزاری آزمون شامل تاریخ و ساعت شروع و پایان را به صورت دقیق تعیین کنید و داوطلبان، فقط در حدفاصل زمان شروع و پایان معین‌شده می‌توانند به سوالات آزمون پاسخ بدهند.

برگزاری آزمون

فرا آزمون

در فرا آزمون شما می‌توانید با تنظیم مواردی همچون اختیار در امکان تلاش مجدد در یک آزمون، تعیین مدت زمان آزمون و هم چنین اختیار در محدود سازی زمان شروع آزمون، سبک جدیدی از آزمون آنلاین را تجربه کنید. فراآزمون پس از انجام تنظیمات، آزمون شما را تبدیل به یک لینک می‌کند تا بتوانید آن را با مخاطبان آن آزمون به صورت‌های مختلف به اشتراک بگذارید. داوطلبان تنها با کلیک بر روی لینک مورد نظر می‌توانند با هر دستگاهی که امکان اتصال به اینترنت را داشته باشد در آزمون شرکت کنند.

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون برای شرکت کنندگان

بعد از آزمون، لرنیتو با ارائه کارنامه‌ای جامع شامل نمرات تفکیکی دروس مختلف و نمودار‌های مربوط به آن، گزارش تفکیکی سوال به سوال همراه با پاسخ تشریحی و پیشنهاد ریزدرس‌های ویدئویی مرتبط با نقاط ضعف، با هدف بهبود هوشمند فرآیند یادگیری همراه شما خواهد بود تا دیگر نگران تکمیل یادگیری خود نباشید.

تحلیل آزمون

تحلیل و ارزیابی آزمون برای برگزارکنندگان

علاوه بر کارنامۀ مادر و کارنامۀ تفکیکی آزمون‌ جامع، با استفاده از کارنامۀ تحلیلی لرنیتو که شامل تحلیل سوالات آزمون در مقایسه با قدرت پاسخگویی شرکت‌کنندگان و همچنین گزارش تحلیلی پراکندگی گزینه‌های انتخابی توسط داوطلبان است، می‌توانید ارزیابی جامعی از وضعیت داوطلبان آزمون خود داشته باشید.

ورود به لرنیتو
پشتیبانی
سلام اگر سوالی دارید در خدمت شما هستیم ...
پشتیبانی