آزمون آنلاین ساعت 20 روز پنجشنبه 6 فروردین 99 رشته‌های ریاضی و تجربی

1- فارسی 1 : کل کتاب

2- عربی 1 : کل کتاب

3- دینی 1 : کل کتاب

4- زبان 1 : کل کتاب

5- فیزیک 1 : کل کتاب

6- شیمی 1 : کل کتاب

7- ریاضی 1 : کل کتاب

8- هندسه 1 : کل کتاب

9- زیست شناسی 1 : کل کتاب

جهت شرکت در آزمون دروس اختصاصی رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در آزمون دروس اختصاصی رشته تجربی اینجا کلیک کنید.