آزمون آنلاین ساعت 21 روز جمعه 16 اسفند 98 رشته‌های ریاضی و تجربی

1- فارسی 3 : درس 10 و 11

2- عربی 3 : درس 3

3- دینی 3 : دروس 7 و 8 و 9

4- زبان 3 : دروس 2 و 3

5- فیزیک 3 ریاضی : فصل 3 از ابتدای فصل تا آخر تداخل

6- فیزیک 3 تجربی : فصل 3 تا تا انتهای شکست موج

7- شیمی 3 : از ابتدای فصل 3 تا

8- حسابان 2 : مشتق از ابتدای فصل تا انتهای مشتق چپ و راست

9- گسسته : مجموعه احاطه‌گر و مجموعه مینیمال

10- هندسه 3 : بیضی و سهمی

11 – زیست شناسی 3 : فصل 5 و 6

12- ریاضی تجربی : مشتق پذیری و ارتباط آن با پیوستگی و آهنگ تغییر

جهت شرکت در آزمون دروس اختصاصی رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در آزمون دروس اختصاصی رشته تجربی اینجا کلیک کنید.