نفر برتر مجموع آزمون های عمومی و اختصاصی 6 فروردین 99 لرنیتو و برنده یک اکانت بالگرد یکساله به مبلغ 145000 تومان

تجربی لرنیتو

  1. رسول فاطمی‌نژاد (با احترام به امیرعلی صامعی و امید زاهدی عزیز به دلیل رقابت بسیار نزدیک)

ریاضی لرنیتو

  1. مهدی حیدری (با احترام به پارسا عابدی عزیز به دلیل رقابت نزدیک)