خط مشی و سیاست های استفاده از لرنیتو

قبل از استفاده و شروع ثبت نام، لطفا شرایط و مقررات استفاده از سایت و سیاست های ما را در حفظ حریم شخصی مطالعه نموده و در صورت موافقت نسبت به استفاده از سایت و ثبت نام اقدام نمایید. شروع استفاده از سایت به منزله پذیرش مفاد این مقررات بوده و از نظر قانونی شما متعهد به رعایت آن خواهید بود.

شرایط و مقررات استفاده از لرنیتو

استفاده شما از این سایت به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در این سند می باشد. منظور از این “سایت” در این مستند سایت لرنیتو با آدرس lernito.com می باشد. منظور از شرکت در این متن شرکت مهندسی فرآیدا به عنوان پدیدآورنده سایت می باشد.

محتویات سایت در هر زمانی قابل تغییر است و با توجه به ضرورت ها و به منظور بهبود شرائط استفاده و تکمیل شرکت می تواند، اقدام به، بروزرسانی و یا تغییر در محتوای صفحات سایت بنماید.

محتویات و سرویس های سایت، تنها برای استفاده شخصی و غیر تجاری شما عرضه شده است. هر گونه استفاده، بدون هماهنگی و اخذ مجوز قابل پیگرد بوده و هیچ فردی به هیچ عنوان مجاز به استفاده از اطلاعات سایت برای فروش، تولید مجدد یا ایجاد ترافیک در سایر وب سایت ها نمی باشد. در صورت تمایل به استفاده از سرویس ها و محتویات وب سایت به عنوان فروش و یا تولید مجدد لازم است از قبل هماهنگی لازم صورت گرفته و با ما تماس بگیرید. استفاده از محتویات سایت و معرفی آن به منظور استفاده دیگران و ترویج و تبلیغ آن مشروط به اینکه منافع تجاری مد نظر نباشد با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است.

اطلاعات و محتوی موجود در سایت از منابع معتبر و مرتبط و با رعایت مقررات و توجه به حقوق مولف جمع آوری و در سایت برای استفاده شما در اختیار قرار گرفته است. ممکن است اطلاعات، نرم افزار، سرویس های موجود یا ارائه شده در سایت با توجه به ماهیت نرم افزار در مواردی غیر دقیق یا دارای اشکالات جزئی باشد. شرکت به طور مداوم اطلاعات و محتویات وب سایت را کنترل و بروز خواهد نمود.

استفاده کنندگان لازم است در هنگام ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز را به طور صحیح، دقیق و کامل تکمیل و در اختیار شرکت قرار دهند درصورت نقص اطلاعات امکان بروز اشکال در سرویس ها وجود داشته و مسئولیت ان با استفاده کننده خواهد بود.

ورود به لرنیتو